Wydajniejszy proces sprzedaży

Historia Allondy

„Aby rozwiązać problem związany z wydajnością w procesach kontrolingowych i sprzedażowych porównaliśmy pięć wybranych rozwiązań CRM w tym Bitrix24. Po długim badaniu rynku i wielu spotkaniach wewnętrznych wybraliśmy platformę Bitrix24, która posiada oprócz CRM także narzędzia do marketingu, zarządzania projektami oraz narzędzia do zadań i komunikacji.”
Renata Vaterkemper
Kierownik ds. Marketingu i zrównoważonego rozwoju, allonda.com.br

Podczas 18-letniej obecności na rynku Allonda poczyniła znaczne inwestycje, aby zagwarantować wzrost i zrównoważony rozwój firmy. W ramach tej inwestycji dostrzegła potrzebę zwiększenia wydajności procesu sprzedażowego. Jest on dość złożony i generuje wysokie koszty już na etapie przedsprzedażowym, w którym bierze udział ponad 20 specjalistów.

 

Trudności w zarządzaniu danymi dotyczącymi sprzedaży

 

Dzięki wysoce złożonemu procesowi sprzedażowemu, współzależności pomiędzy marketingiem i sprzedażą powodowały, że Renata Vaterkemper, kierownik ds. Marketingu i Rozwoju, miała trudności z dostarczaniem miesięcznych danych sprzedażowych do zarządu. To dlatego, że cały proces był ręczny, kontrolowany za pomocą różnych arkuszy kalkulacyjnych.

 

Problemy zarządzania za pomocą arkuszy kalkulacyjnych i e-maili

 

Zespół handlowy musiał wypełniać formularze, aby poprosić o wycenę. Kontrola dokumentów była ręczna i wykonana przez zespół administracyjny. Cała komunikacja pomiędzy zespołem handlowym i zespołem, który przygotowywał oferty odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypełnianie arkuszy kalkulacyjnych, kontrola dokumentów i komunikacja e-mail sprawiły, że wszystkie działania były powolne i realizowane rozłącznie. Zespół handlowy nie miał jasnej informacji o statusie przygotowywanych ofert. Zespół projektowy nie mógł zmierzyć wydajności wewnętrznej i szybko reagować na zapytania ofertowe.

 

W zespole biznesowym istniała również luka między marketingiem a zarządzaniem namiarami sprzedażowymi. Proces zarządzania arkuszami kalkulacyjnymi był tak złożony, że nie udało się skutecznie zarządzać kanałami, którymi poszukiwaliśmy nowych klientów.

 

Ponadto administracja cierpiała na zbyt wiele arkuszy do kontroli i nie mogła uzyskać online, systemowego i jasnego widoku całości.

 

Niewydolność ręcznego procesu kontroli i zarządzania

 

Zarząd ze swej strony nie mógł mieć jasnego zrozumienia wyników i wskaźników biznesowych, dlatego dokładność tych liczb została zakwestionowana.

 

Wybór zintegrowanego narzędzia

 

Aby rozwiązać problem związany z wydajnością w procesach kontrolingowych i sprzedażowych porównaliśmy pięć wybranych rozwiązań CRM w tym Bitrix24. Po długim badaniu rynku i wielu spotkaniach wewnętrznych wybraliśmy platformę Bitrix24, która posiada oprócz CRM także narzędzia do marketingu, zarządzania projektami oraz narzędzia do zadań i komunikacji. Do podjęcia decyzji przyczynił się także możliwości konfiguracyjne platformy związane z dodawaniem nowych pól, tworzeniem i modyfikacją raportów i kokpitów oraz z automatyzacją procesów. Istotne znaczenie miała także wartość inwestycji. Model licencjonowania jest bardziej korzystny w porównaniu z innymi narzędziami dostępnymi na rynku. Ilość użytkowników systemu nie wpływa na koszty operacyjne co wspiera rozwój firmy. Platforma jest w pełni on-line i jest dostępna na urządzenia mobilne.

 

Znaczenie specjalistycznego doradztwa

 

Uznając swój proces sprzedażowy za skomplikowany, Allonda wiedziała o potrzebie zatrudnienia partnera, firmę BR24, aby pomóc w jego strukturyzacji, a także wskazać najlepsze wykorzystanie CRM, przygotować automatyzację do zarządzania całym procesem i tworzyć interakcje między zaangażowanymi obszarami.

 

Wyniki po 4 miesiącach

Dzięki wsparciu partnera Bitrix24, Allonda osiągnęła 100% redukcję kosztów związanych z wykonywaniem manualnej pracy i posiada pełny wgląd i zrozumienie trwających procesów sprzedażowych. Dziś mogą przewidywać, kiedy dana sprzedaż zostanie zakończona i jakie wygeneruje przychody. Zespół i kierownictwo zyskały większe zaufanie do wskaźników sprzedażowych. Zespół marketingowy mając wgląd w procesy sprzedażowe może podejmować dodatkowe działania w celu generowania popytu. Dział handlowy i projektowy szybko zaadoptowali się do narzędzia i nowego procesu, ponieważ byli zaangażowani w projektowanie, wdrażanie i testowanie.

Więcej szczegółów

Zacznij za darmo

Nie czekaj. Odkrywaj możliwości Bitrix24. Najlepiej sprawdzić na działającym systemie czy jest dla Ciebie przyjazny i spełnia oczekiwania.

Shopping Basket