...
Wdrażamy

Hadrone

Nowoczesne zarządzanie portfelem projektów i katalogiem usług
Strategia + Budżet + Kompetencje +Koszty +Zarządzanie ryzykiem
Nowoczesne zarządzanie projektami i katalogiem usług wymaga nowoczesnych rozwiązań. Wybierz najnowsza technologię, która będzie Ciebie wspierać od budowania strategii przez zarządzanie operacyjne. Zarządzaj świadomie kosztami, zasobami ludzkimi i ryzykami zanim się zmaterializują. Podejmuj właściwe decyzje i osiągaj maksymalny zwrot z inwestycji.
Hadrone PPM Zarządzanie portfelem projektów i projektami

Hadrone PPM to oprogramowanie do zarządzania portfelem projektów i projektami. System przeznaczony jest dla firm które przeporwadzają wszelkiego rodzaju projekty i potrzebują wsparcia technologicznego na etapie planowania, priorytetyzacji, realizacji i monitorowania projektów.

 • Zaplanuj strategię i cele
 • Powołaj projekty, zdefiniuj zasoby i budżet potrzebny do ich realizacji
 • Zlecaj, realizuj i weryfikuj zadania projektowe
 • Zarządzaj harmonogramem, ryzykami, budżetem i monitoruj koszty
 • Zarządzaj i monitoruj projekty na poziomie portfela projektów.
 • Podejmuj właściwe decyzje i osiągaj maksymalny zwrot z inwestycji
Hadrone SPM Zarządzanie katalogiem i kosztami usługi

Hadrone SPM to oprogramowanie do zarządzania katalogiem usług i kosztami z nimi związanymi. System przeznaczony jest dla firm które w nowoczesny sposób chcą zarządzać swoimi usługami.

 • Definiuj kategorie usług
 • Zbuduj relacje miedzy usługami oraz klientami
 • Przygotuj budżet i zaplanuj koszty
 • Zarządzaj cyklem życia usługi
 • Analizuj planowane i rzeczywiste koszty usług
 • Zarządzaj zmianą

Hadrone pozwala podejmować świadome decyzje

Gotowi na nowoczesne zarządzanie portfelem projektów lub katalogiem usług?

Dzieli Was od tego trzy kroki.

 • Zaplanujmy demo wybranego rozwiązania
 • Zweryfikuj rozwiązanie na własnym przypadku podczas okresu próbnego
 • Osiągaj zamierzone rezultaty dzięki szybkiemu wdrożeniu
Shopping Basket
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.