Pomagamy przekształcać świat rzeczy w świat danych

Rozwiązania Internet of Things (IoT) rewolucjonizują sposób prowadzenia biznesu. Jeszcze większa cyfryzacja procesów, produktów i usług tworzy nowy poziom efektywności i umożliwiają zupełnie nowe możliwości biznesowe. Firmy muszą podążać za tymi trendami, aby pozostać konkurencyjnymi i dobrze prosperować na swoich rynkach.

Korzyści z wdrożenia technologii IoT

Zwiększenie sprzedaży

IoT pozwala na zdobywanie nowych możliwości biznesowych dzięki wprowadzaniu nowych modeli sprzedaży i usług. Wykorzystanie tej technologii może sprostać nowym wymaganiom rynku, skracać czas wprowadzenia produktów i zwiększać zwrot z inwestycji.

Lepsze wykorzystanie zasobów

IoT pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów wszelkiego rodzaju urządzeń podłączonych do sieci. Dzięki odpowiednim regułom automatycznie lokalizowany jest problem, na podstawie którego można uruchomić działania zapobiegawcze. Ta technologia ma bezpośredni wpływ na poprawę wykorzystania zasobów.

Wydajniejsze procesy

Dzięki połączonym urządzeniom, do sieci które przesyłają dane w czasie rzeczywistym, IoT wspiera firmy w podejmowaniu mądrzejszych decyzji w czasie rzeczywistym zmniejszając dzięki temu koszty operacyjne. Analiza danych z hali produkcyjnej, logistyki i łańcucha dostaw przyczyni się do ograniczenia zapasów w magazynach, zmniejszenia czasu wprowadzania produktu na rynek i zmniejszy czas przestojów spowodowanych nieoczekiwanym naprawom maszyn.

Poprawa bezpieczeństwa

Technologia IoT zintegrowana z czujnikami i kamerami wideo pomaga w monitorowaniu miejsca pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i maszynom.

Zwiększenie produktywności

Zwiększenie produktywności jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do rentowności każdej firmy. Dzięki zastosowaniu technologii IoT można poprawić wydajność pracy przeprowadzając szkolenia we właściwym czasie i ograniczyć niedopasowania niewłaściwych osób.

Zmniejszenie kosztów

Ulepszone wykorzystanie zasobów, wydajniejsze procesy i zwiększenie produktywności mogą znacząco obniżyć koszty. Dzięki zastosowaniu IoT monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i zastosowanie predykcyjnych analiz ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania.

Pomagamy naszym klientom na wszystkich etapach projektu

Analiza

Analiza potrzeb w celu określenia wewnętrznych i zewnętrznych celów biznesowych.

Przypadki biznesowe

Zbudowanie przypadków biznesowych określających funkcjonalności, możliwości oraz w jaki sposób wdrożenie IoT będzie nas wyróżniało. 

Określenie wpływu na klientów, sprawdzenie, jakie podstawowe korzyści można oczekiwać i ustalenie metryk, według których będziemy mierzyć sukces projektu IoT.

Zbudowanie wizji

Stworzenie wizji i mapy drogowej pokazującej priorytety i zależności zidentyfikowanych inicjatyw IoT.

Studium wykonalności

Uruchomienie pilotów lub POC dla poszczególnych inicjatyw.

Wdrożenie

Wdrożenie finalnych rozwiązań.

Potrzebujesz technologicznego wsparcia?

Chcesz się skupić wyłącznie na biznesie?

Znajdziemy gotowe rozwiązanie.